Sevimli

Kun hikmati

Mutolaa 04.03.2016, 05:52
Kun hikmati

Yaxshi shifokor ma`lum dardlarning davosini biladigan, agar o`ziga noma`lum kasallik bo`lsa, bemorga yordami tegadiganlarni chaqiradigan kishidir.

Jan de Labryuyer

***

Ayrim dori-darmonlar dardning o`zidan ko`ra ham xavfliroqdir.

Seneka

***

Dono odam dardiga malham qidirib yurgandan ko`ra, kasallikni o`ziga yo`latmaydi.

                                                                                                                     Tomas Mor

***

Mehnat bilan me`yor — insonning eng sodiq shifokori mana shu: mehnat ishtahani ochadi, nafsni tiyish esa, ishtahani suiiste`mol qilmaslikka garov bo`ladi.

Jan-Jak Russo

***

Eng yaxshi dori - hordiq va nafsni tiyishdir.

                                                                                                             Bendjamin Franklin

***

Kishining kuchdan qolishi emiruvchi yillar kasri emas, ko`pincha bebosh yoshlikning asov g`alayonlari oqibatidir. Yoshlikdagi maishiy tiyiqsiz nafs keksalikka shalviragan tanani hadya etadi.

                                                                                                                                     Siseron

***

Hech kim umri qisqa bo`lib tug`ilmaydi, uni o`zimiz qisqartiramiz. Umrimiz tugal, ammo uni biz elga sovuramiz. Agar oqilona foydalanilsa, umr juda uzoq davom etadi.

Seneka

***

Baxtimizning o`ndan to`qqiz ulushi sog`ligimizga bog`liq.

                                                                                                                 Artur Shopengauer

***

Jisman baquvvat odam issiqqa ham, sovuqqa ham bardosh beradi. Xuddi shuningdek, ruhan tetik odam g`azabga ham, qayg`uga ham, shodlikka ham, boshqa kechinmalarga ham chidaydi.

Epiktet

Шарҳлар