1

Shavkat Mirziyoev tadbirkorlar faoliyatini kengaytirish va eksportga jalb etish bo`yicha takliflar taqdimoti bilan tanishdi

Siyosat 12.03.2024, 15:56
Shavkat Mirziyoev tadbirkorlar faoliyatini kengaytirish va eksportga jalb etish bo`yicha takliflar taqdimoti bilan tanishdi

        Davlatimizrahbari 2023 yil 18 dekabrdabo`libo`tganvideoselektoryig`ilishidatadbirkorlarfaoliyatinikengaytirishvaeksportgajalbetishhaqidaaytganedi. Shundanso`ng, ekspertlarishtirokidatadbirkorlarningtakliflariasosidayangiyondashuvlarishlabchiqildi.

    Tahlillargako`ra, o`tganyilieksportchikorxonalarga 665 milliardso`mlikyordamko`rsatilib, 3 milliard 200 milliondollarlikeksportta`minlangan. Lekinayrimtarmoqvahududlardabumablag`lardansamaralifoydalanilmagan. Elektrtexnikasi, qishloqxo`jaligi, farmasevtika, zargarliktarmoqlaridaeksporto`rtachako`rsatkichlargaetmagan. Uyushmalartomonidan 2 ming 709 tasalohiyatlieksportchilarqamrabolinmaganligi, ulargahaligachabiroryordamko`rsatilmaganligi haqida O`zbekiston Respublikasi Prezidenti matbuot xizmati xabar berdi

     Shu bois, hududlarda ishlab chiqarish, sanoat zonalari va eksport masalalarini yaxlit tizimda birlashtirish maqsad qilinmoqda. 12 tatarmoqvasanoatuyushmasiniSavdo-sanoatpalatasitizimigao`tkazishtaklifetilmoqda. Buorqaliloyihatayyorlashvaeksporttizimidavlatdantadbirkorlaro`zinio`ziboshqaradigantashkilotgao`tadi. Natijadaularningtalabvaistaklarinieshitish, muammolarinihalqilishosonlashadi, tadbirkorlarningo`zarohamkorligikuchayadi.  

    “O`zbekekspertiza” aksiyadorlikjamiyatiningboshqaruvihamdaSavdo-sanoatpalatasibilanaloqalarikuchaytiriladi. BarchatumandaTadbirkorlarniqo`llab-quvvatlashloyihaofislariishboshlaydi.

      Prezidentimiziqtisodiyislohotlardanasosiymaqsadtadbirkorliknirivojlantirishekaninita`kidlab, ularniqo`llab-quvvatlashbo`yichao`zfikrlarinibildirdi.

     Shuningdek, rivojlangan mamlakatlar tajribasidan kelib chiqib, sohadagi agentlik va jamg`armalar o`rniga Savdoni rivojlantirish kompaniyasi tashkil etiladi. Ucheteldanmalakalidizayner, texnologvamarketologlarnijalbetib, milliymahsulotlarnixalqarotalablargamoslashtirish, eksportchilarningyangibozorlargachiqishigako`maklashish, milliybrendlarnixorijdatarg`ibqilishbilanshug`ullanadi. Bu kompaniya tomonidan subsidiya, kompensasiya va boshqa ko`maklar tadbirkorlarning barqarorlik reytingi asosida ajratiladi.

    Uyushmalarning vazifa va natijadorligini ko`rib chiqish, rahbar va xodimlar malakasini oshirish muhimligi qayd etildi. Asosiy ishni hududlarda tashkil etib, yangi loyihalar ishlab chiqish, tadbirkorlarni eksportga jalb qilish bo`yicha ko`rsatmalar berildi.

    Mutasaddilar bu yil mahalliy sanoat eksporti hajmini 12 milliard dollarga etkazish rejalari to`g`risida axborot berdi.

 

Sharhlar

Ob-havo: Toshkent
Valyuta kursi
1